O sekci

Název subjektu
Sekce komerčních včelařů při ČSV, z.s.

Základní informace, stručná charakteristika
V roce 1991 byla založena Sekce komerčních včelařů při ČSV a v současné době sdružuje přibližně 200 včelařů. Založení sekce bylo logickou reakcí na vývoj naší společnosti po roce 1990. Naše včelařství má bohatou historii, úroveň včelařství v ČR patří k nejvyšším v Evropě a snůškové poměry nám řada zemí může jen závidět. To vše jsou ideální předpoklady pro komerční pojetí tohoto odvětví. A protože zde byly v podstatě nulové zkušenosti s podnikáním, logicky měli zájemci z řad včelařů potřebu nějakým způsobem se sdružit. Prvních valných hromad se zúčastňovali nejenom vlastní včelaři, ale i lidé s nejrůznějším zaměřením. Byli to zpracovatelé včelích produktů, obchodníci s medem, výrobci včelařských potřeb a pomůcek, ale i stavaři, truhláři, strojaři, také právníci či různí poradci. Ti všichni viděli šanci ve využití svého oboru v souvislosti se včelařstvím. I mezi vlastními včelaři byly značné rozdíly, co se týče zkušeností, počtu včelstev, představ o budoucích provozech. Přechod ze zájmového pojetí včelařství na profesionální nebo alespoň na poloprofesionální není rozhodně snadnou záležitostí. Sekce si proto vytkla za cíl pomoci svým členům v tomto procesu. Rozhodně jsme se nechtěli a ani nemohli pouštět do poskytování kompletního servisu v odbytu medu, tj. zajištění výkupu, zpracování a distribuce, garantování ceny medu. To jednoduše v tržním hospodářství nejde a pokud ano, tak například formou odbytových družstev.

Činnost sekce komerčních včelařů se proto zaměřila na následující cíle:
  1. zajistit svým členům možnost pravidelně se vzdělávat formou přednášek a seminářů. Dvakrát ročně zveme na své akce kapacity z oboru výzkumu včelařství, práva, ekonomie, marketingu, daňové problematiky ale i praktické včelaře s bohatými zkušenostmi s včelařským velkoprovozem.
  2. pořádat tematické zájezdy do zahraničí s možností seznámit se s úrovní včelařství v jednotlivých zemích. Navštívili jsme kongresy Apimondie s doprovodnou výstavou Apiexpo ve Švýcarsku, Belgii, Slovinsku, Irsku, Francii, na Ukrajině i v Turecku. Dále jsme navštívili včelařsky zajímavé země jako jsou Francie, Polsko, Maďarsko, několikrát Rakousko, Švédsko, Německo, Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko. Poznali jsme i specifické podmínky včelaření v různých koutech naší republiky – na Šumavě, na Sokolovsku, na Znojemsku či na Valašsku, v Chlumci nad Cidlinou, v povodí Odry, v okolí
    Hranic na Moravě, u Litomyšle, v Českém Lese či na Broumovsku. Jsou to všechno užitečná setkání, plná inspirace a nových poznatků, která komerční včelaři zúročí ve svých provozech.
  3. zajistit výrobu a distribuci etiket a uzávěrů (víček) na sklenice. Tyto produkty s logem sekce jsou pro včelaře dostupné za cenu výrobních nákladů. Výrobu etiket s logem SKV jsme ukončili v roce 2017 a v současné době probíhá jejich doprodej (kontakt jstudenik@seznam.cz). Většina členů sekce totiž používá vlastní, originální etikety.
  4. spolupracovat s Výzkumným ústavem včelařským v Dole u Libčic nad Vltavou. Komerční provozy jsou pro výzkumný ústav užitečným a solidním partnerem. Jedině kombinace výzkumu a praxe může našemu včelařství zajistit perspektivu.
  5. spolupracovat se zahraničními komerčními včelaři. Od roku 2003 jsme v pravidelném kontaktu se včelaři „z povolání“ ze zemí EÚ. ČSV byl členem EPBA – Evropské asociace profesionálních včelařů. Do roku 2012 se valných hromad EPBA zúčastňoval zástupce naší sekce. Zde se diskutovaly problémy, které jsou společné pro včelaře ve všech členských zemích. Je to cena, distribuce a zvyšování spotřeby medu, problematika antibiotik v importovaných medech, rezidua agrochemikálií v medu, pojem „kvalita“ medu, falšování
    medu sirupy, dotační politika, nemoci včel a jejich léčení v jednotlivých zemích.

Svojí činností shrnutou do uvedených pěti bodů se Sekci komerčních včelařů podařilo přesvědčit včelařskou veřejnost, že včelařství nemusí být jen drahý koníček, nýbrž i reálný způsob obživy. Pro venkov a především oblasti s vysokou nezaměstnaností je to zajímavá výzva. Jistě i díky existenci SKV stoupnul v naší republice počet včelařů s větším počtem včelstev. Je to trend, který by měl být příslibem ?lepších časů? včelařství v naší zemi.

Kontaktní údaje
Doručovací adresa: SKV při ČSV, z.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1
Roční členský příspěvek činí 300 Kč, jeho uhrazení je potvrzením členství, neuhrazením
příspěvku do termínu valné hromady (únor běžného roku) členství zaniká. Přihlášky za člena přijímá v průběhu roku a evidenci členů vede jednatel SKV.
webové stránky SKV: www.vcely.eu
kontakt na předsedu SKV:mohelnik(at)vcely-med.cz
kontakt na jednatele SKV: kahaja(at)seznam.cz

— Za Sekci komerčních včelařů při ČSV, Ing. František Texl

Napsat komentář